Kielet

პროგრამა

ევროპის სამშვინველი, თბლისი, 9 – 12 ივლისი 2018

ევროპის ღირებულებები და საქართველოს კულტურა

პროგრამის ამობეჭდვა
სამუშაო ჯგუფემის ამობეჭდვა

კონფერენცია ჩატარდება ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
მოზარდ მაყურებელთა თეატრში, აღმაშენებელის გამზ. 99/1, თბილისი

ორშაბათი, 9 ივლისი
9.00 – ca. 13.00 ს. ექსკურსია ძვეკ თბილისში
15.00 – 16.30 ს. რეგისტრაცია და ყავა
16.45 – 18,00 ს. ევრითმიული შესავალი
მისალმება
ნოდარ ბელქანია საორგანიზაციო ჯგუფის სახელით
გერალდ ჰეფნერი გოეთეანუმის სოციალურ მეცნიერებათა სექციის სახელით
ჰანს ჰასლერი “ევროპის სამშვინველი“ – რვა კონფერენციის მანძილზე განვლილი გზა
18.15 ს. ვახშამი
19.30 ს. ნოდარ ბელკანია ევროპის ღირებულებები და საქართველოს კულტურა – ხილული და უხილავი კავშირები
სამშამათი, 10 ივლისი
9.00 ს. სიმღერა ევერტ ვან ხროტელი
შესავალი ლექციები
ოთარ ქვრივიშვილი
შუა საუკუნეების ქართული კულტურის თავისებურებები
გია ბუღაძე
ფიროსმანი და ელ გრეკო აღმოსავლეთ-დასავლეთის გასაყარზე
10.30 ს. შესვენება ყავით
11.00 – 12.45 საუბარი მცირე ჯგუფებში
13.00 ს. სადილი
15.00 ს. სამუშაო ჯგუფები: მხატვრული აქტივობა და სასაუბრო ჯგუფები
16.30 ს. შესვენება ყავით
17.00 – 18.00 ს. შესავალი ლექცია
გერალს ჰეფნერი
ევროპა აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის: კედელი თუ ხიდი?
პლენარული საუბარი
18.15 ს. ვახშამი
19.00 – 22.00 ს. გოეთეს ფაუსტი, ნაწილი I, ქართველ სტუდენტთა ჯგუფი, რეჟისორი ვალერიან გორგოშიძე
ოთხშაბატი, 11 ივლისი
9.00 ს. სიმღერა ევერტ ვან ხროტელი
შესავალი ლექციები
ნარგიზ ტიზლარიშვილი
ხიდი ევროპასა და საქართველოს შორის – საქართდელოს ფერი ევროპაში
რატი ამაღლომელი
ქრისტეს იმპულსი ვაჟა ფშაველას შემოქმედებაში
10.30 ს. შესვენება ყავით
11.00 – 12.45 საუბარი მცირე ჯგუფებში
13.00 ს. სადილი
15.00 ს. სამუშაო ჯგუფები: მხატვრული აქტივობა და სასაუბრო ჯგუფები
16.30 ს. შესვენება ყავით
17.00 – 18.15 ს. შესავალი ლექცია
ფრიდრიხ გლაზლი
წარსულ და მომავალ კულტურაზე განაზრებისას
პლენარული საუბარი
18.15 ს. ვახშამი
19.30 ს. ქართული მუსიკის საღამო
ხუთშაბათი, 12 ივლისი
9.00 ს. სიმღერა ევერტ ვან ხროტელი
შესავალი ლექციები
პაულ მაკაი
ევროპის ღირებულებები და ქვეყნების კულტურა
პლენარული საუბარი
10.30 ს. შესვენება ყავით
11.00 – 12.45 შემაჯამებელი პლენარული საუბარი
ევრითმიული დასასრული
13.00 ს. სადილი
15.00 ს. ექსკურსია მცხეთაში
პარასკევს, 13 ივლისი
9.00 – 19.00 ს. ექსკურსია: სამთავისი, ატენის სიონი და უფლისციხე

ყველა ლექცია ითარვმნება გერმანულად, ინგლისურად, რუსულად და ქართულად

სამუშაო ჯგუფები: მხატვრული აქტივობა და სასაუბრო ჯგუფები
სამშაბათი, 10.7.2018
ჯთხშაბათი, 11.7.2018
15.00-16.30 ს.
15.00-16.30 ს.
ჯგუფი 1
Georg Häfner
Nargizi Tizlarischwili
Die Dreigliederung des Sozialen Organismus als europäischer Gestaltungsimpuls – Wo zeigen sich heute Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten
Deutsch und Georgisch
სოციალური ორგანიზმის სამწევროვნება როგორც ევროპული ფორმადქმნის იმპულსი – სად იკვეთება დღეს ამოცანები და მოქმედების შესაძლებლობები
ქართულად და გერმანულად
ჯგუფი 2
Dmitrij Kornilov
Дмитрий Корнилов
Den anderen wahnehmen
Deutsch und Russisch
Воспринимая другого
русский и немецкий
ჯგუფი 3
ჯგუფი 4
Giorgi Apziauri
Das Erleben von Blau und Rot in europäischer und georgischer Malerei
Deutsch, Russisch und Georgisch
ლურჯის და წითლის განცდა ევროპილ და ქართულ ფერწერაში
ქართულად და გერმანულად
Переживание синьего и красного в европейской и грузинской живописе
Грузинский, русский и немецкий
ჯგუფი 5
Valerian Gorgoschidze
Annäherung an die georgische Sprache: Sprachübungen und die georgische Dichtung
Deutsch, Russisch und Georgisch
ქართელ ენასთან მიახლოება: მეტყველების სავარჯიშოები და ქართული პოეზია
ქართულად, რუსულად და გერმანულად
Приближение к грузинскому языку: Речевые упражнения и грузинская поэзия
Русский, грузинский и немецкий
ჯგუფი 6
Michael Pizchelauri
Werkstatt für imaginatives Denken – Hochzeit des östlichen Feuers mit der westlichen Form
Deutsch und Georgisch
იმაგინაციური აზროვნების სახელოსნო – აღნოსავლური ცეცხლის ქორწინება დასავლურ ფორმასთან
ქართულად, რუსულად და გერმანულად
Имагинативное мышление – связ восточного огня с западными формами
Руский, грузинский и немецкий
ჯგუფი 7
Evert van Grootel
Singen in Bewegung: Werbeck-Gesangsübungen und Chor
Deutsch, Russisch und Englisch
Singing in moving
English, Russian and German
Пение в движении: Упражнения в пении по методу Вербек
Английский, русский и немецкий
ჯგუფი 8
Maia Karanadze
Lela Prangulashvili
Nino Washakidze
Wie erlebt man den Osten und den Westen eurythmisch – am Beispiel der georgischen und deutschen Sprache
Deutsch, Russisch und Georgisch
როგორც განვიცაღოთ აღმოსავლეთი და ღასავკეთი ევრითმიულად – ქართული და გერმანული ენების მაგალითზე
ქართულად, რუსულად და გერმანულად
Как можно пережить Восток и Запад евритмически – на примере грузинского и немецкого языков
Грузинский, русский и немецкий
ჯგუფი 9
Ermile Magradze
Die georgische Tradition der Emailkunst und ihre gegenwärtige Entwicklung
Deutsch, Russisch und Georgisch
ტიხროვანი მინანქარი: ქართული ტრადიცია და თანამედროვე განვითარება
ქართულად, რუსულად და გერმანულად
Перегородчатая эмаль: грузинская традиция и современное развитие
Грузинский, русский и немецкий